Avukata Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir?

Vekaletname Nasıl Verilir?

Kendi adımıza resmi bir işlem yaptırmak, kendi hak ve yükümlüklerimizi takip ettirmek ve yerine getirtmek için farklı bir kişiye verdiğimiz yetki belgesine vekalet denir. Vekalet verilen kişinin yetkileri vekalet türüne göre değişkenlik gösterir. Bu yetkilendirme eş, çocuk, kardeş, akraba ve arkadaşa verilebileceği gibi bir avukata da verilebilir. Vekaletname verilirken bazı şartların resmi olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların başında vekaletnamenin noter yoluyla verilmesi gelmektedir. Klasik avukat vekaletlerinde hazırlanan resmi evrakın noter huzurunda imzalanması yeterlidir. Vekalet verme işlemi Türkiye’de noter aracılığı ile yapılırken, bu işlemi yurt dışında yaptıracak olan kişilerin konsolosluk ya da büyükelçiliklere başvurması gerekir.

Avukata Verilen Vekalet Nasıl İptal Edilir?

Vekalet Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vekaletnamede mutlaka bu yetkinin neden verildiği belirtilmelidir. Eğer vekalet verilecek kişi avukat değil ise mutlaka on sekiz yaşını doldurmuş olması gereklidir. Ayrıca akıl sağlığı yerinde olmayan kişilere de vekaletname verilemez. Gayrimenkul alım satımı için verilen özel vekaletnamelerde son 6 ayda çekilmiş olan 2 adet fotoğraf istenmektedir. Boşanma vekaletnamesi de bu sınıfa girmekte olup bu yetki için de mutlaka fotoğraf şartı aranmaktadır. Bütün bunların yanında vekalet üzerinde kimlik bilgileri ve adres bilgileri bulunmalıdır. Yazılı olan kişisel bilgiler ve evrakta bulunan diğer detaylar mutlaka incelenmelidir. Ayrıca sonraki süreçlerde yaşanılacak sorunların en aza indirilmesi için vekaletin dikkatlice okunması gerekir.

Resmi işlerin yürütülmesi ve dava süreçlerinde yetkilendirilmesi için avukatlara da vekalet verilebilmektedir. Bir avukata verilen vekaletnamede mutlaka avukatın yapabileceği işlerin detayı yazılmış olmalıdır. Vekaletname üzerinde avukatın kimlik bilgileri, sicili ve adresi mutlak suretle belirtilmelidir. Avukatlar genel vekaletname ile birlikte dava açmak ve icra takibi yapma konusunda yetki sahibi olur. Yetki genişletilmemiş ise bunların haricinde bir işlem yapılamamaktadır.

Avukata Verilen Vekaletname Nasıl İptal Edilir

Avukata verilen vekaletnameler farklı nedenlerden dolayı iptal edilmek istenebilir. Avukatla olan iş birliği bitmiş veya şahıslar arasında bir anlaşmazlık yaşanmış olabilir. Avukata karşı yaşanan güven kaybı da vekaletname iptal nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Bu işlem için vekalet verilirken olduğu gibi notere gidilmesi zorunludur. Gidilecek noterin vekaletnameyi düzenleyen noter olması önem arz etmektedir. Noterde iptal işlemi için öncelikle azilname hazırlanması gerekir. Bu evrak için, yetkilendirilen kişinin adres bilgisi talep edilmektedir. Noterde bu bilgi verildiğinde diğer kimlik bilgilerine ulaşılmakta ve resmi işlem yapılmaktadır. Ayrıca vekalete ait yevmiye numarası da noter tarafından kontrol edilir. Bunun yanında iptal için azletme yani geri alma bedeli olarak adlandırılan harç ödemesinin de yapılması gerekmektedir. Azilnamenin hazırlanması ve onaylanmasıyla birlikte avukata verilmiş olan yetkiler iptal edilir. Bu sayede avukatın ilgili kişi adına işlem yapma hakkı da geri alınmış olur. Vekalet iptali için hazırlanan azilname noter tarafından ilgili avukata iletilir ve bilgilenmesi sağlanır.

 

Yorum yapın