DASK Poliçesi Nasıl İptal Edilir?

DASK, Doğal Afet Sigorta Kurumu olarak geçmektedir. Bu sigortadan faydalanan kişiler herhangi bir afet durumunda sigortadan yararlanabilmektedir. DASK tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve bunun sonucunda gelecek olan doğal afetlerin sonuçları ve bunlardan oluşacak maddi zararlar DASK tarafından yapılan poliçe tarafından karşılanmaktadır. Sigorta yapılan binanın tamamı veya bir kısmı zarar görse de bu zarar DASK tarafından karşılanmaktadır.

DASK poliçesi iptali de insanlar tarafından sorulmaktadır. Bunun mümkün olup olmadığının yanı sıra mümkünse nasıl yapılacağı insanlar tarafından sık sık sorulmaktadır. DASK poliçesi sadece Genel şartlar C2’de yer alan madde gereğince iptal edilebilmektedir. Bu maddenin başlığı “Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü ve İptaller” olarak geçmektedir.

DASK Poliçesinde İptal Nasıl Olmaktadır?

DASK iptalinin gerçekleşmesi için yukarıda sizler için verdiğimiz maddedeki şartların uygulanması gerekmektedir. DASK poliçesi kapatma durumundan yararlanmak isteyen kişilerin şu gibi durumlarda bu iptal işleminden yararlanacağını bilmesi gerekmektedir:

Kişiler aynı yer için birden fazla DASK poliçesi yaptırdığında bu işlem gerçekleşmektedir. Bazı zamanlar bireyler birbirinden habersiz olarak DASK poliçesi çıkarmaktadır. Bu gibi durumlarda DASK poliçesinden ayrılma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Bunun yanında DASK kapsamı dışında kalan bazı yerlere sehven Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi yapıldığında ve bu sigorta ettiren tarafından belgelendiğinde, poliçe başlangıç tarihi ne zamansa o zamandan itibaren iptal edilmektedir. Ödenmiş olan primler de sigorta ettiren kişiye iade edilmektedir.

Yorum yapın