Faturalı Hat İptal Etme Bedeli

Faturalı hat iptal etme bedeli, taahhütten cayma bedelidir. Faturalı hat kullanıcısı belirli bir dönem hattı kullanacağını ve buna ilişkin oluşacak kullanma bedelini ödeyeceğini faturalı hattın sahibi olan operatöre taahhüt eder. Bu taahhüdün yarıda kesilmesi belirli bir cayma bedeli alınmasını gerekli kılar. Ancak bu bedel aslında kanunen var olan bir bedel değildir. Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında operatörlerin bu bedeli almasının yasal bir zemini yoktur. Bedeli talep eden operatörler kanuni olarak değil sözleşmeye bağlı olarak talepte bulunur. Sözleşmeye böyle bir maddenin eklenmesine izin vermeyen kişilerden cayma bedeli alınması mümkün değildir. Faturalı hat iptal etme bedeli operatörden operatöre farklılık gösterebileceği gibi sene içinde de belirli birtakım zamlara maruz kalabilir. Enflasyonun sürekli arttığı ülkemizde bu zammın sürekli tutulması olağan bir tepkidir.

Faturalı Hat İptal Etme Bedeli

Faturalı Hat Nedir?

Faturalı hat, belirli bir kullanım üzerine ödeme taahhüdü sunulan hatlardır. Faturasız hattan ayrılan noktası ön ödemenin olmaması ve taahhüdün bulunmasıdır. Kişi kullanacağı bedel üzerindeki tutarı ödemek için faturalı hat sahibi olur. Faturalı hat hizmet alındıktan sonra karşılığının ödenmesini sağlar. Faturasız hatlarda bedel önceden ödenmeden telefonu arama veya hizmet alınacak herhangi bir işlem için kullanmak mümkün değildir. Faturalı hat dönemsel, aylık veya haftalık olarak ödenebilir. Bu kullanıcının seçimine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kullanıcının talebine ve operatörün kampanyalarına göre bir fatura türü seçilebilir. Taahhüt edilen giderden daha fazla harcama yapılması durumunda bedel yükselir. Taahhüt aşım bedeli alınır. Hat kullanımında belirli bir zaman dilimi seçilir. Kişiler 1 yıllık veya 2 yıllık taahhütlerde bulunarak faturalı hat sahibi olabilir. Faturalı hat iptal etme bedeli ödenmesi şartıyla istenildiği zaman bu taahhütlerden ve operatörden kişi ayrılır.

Faturalı Hatta Nasıl Geçilir?

Faturalı hatta geçiş taahhüt sözleşmesinin imzalanmasıyla gerçekleştirilir. Kişi doğrudan faturalı olarak hat alabilir. Faturasız bir hatta sahipse operatörüne başvurarak hattı kullanmadığını artık kullanmayacağını öne sürerek faturalı hat talebinde bulunabilir. Faturasız hat sahibi kimse sürekli farklı paket belirlemekten sıkılıp faturalı hatta geçebilir. Faturalı hattın fırsatlarından yararlanmak oldukça kolaydır. Operatöre mobil yoldan ya da doğrudan şubelere gidilerek başvuru yapılabilir. Operatörün kullanıcının buna ilişkin talebine yönelik olarak yeni bir hat yollaması ve numarayı taşıması gerekir.

Faturalı Hat İptal Bedeli Nedir? Faturalı Hat Nasıl İptal Edilir?

Faturalı hattın iptali için birden fazla yol bulunur. Kişinin taahhüt süresi dolduysa kişi e devlet üzerinden dahi faturalı hattını iptal edebilir. Faturalı hat iptal edilirken faturalı hat iptal etme bedeli veya cayma bedeli alınması istenmiyorsa faturanın taahhüdünün dolması beklenilir. E devlet üzerinden yapılacak başvuruda abonelik fesih başvurusu araması yapılır. Faturalı hattının iptal etmek isteyen kişi e devlet üzerinden başvuru yapmayacaksa iptal için yazılı olarak başvurmalıdır. Yazılı başvuru yapılmaması durumunda birtakım sorunlar oluşabilir. Dilekçe yazıldıktan sonra şahsen operatör şubesine teslim edilir.

Yorum yapın