Metlife İptal Etme Denizbank

Metlife Nedir?

Metlife Sigorta Denizbank ile birlikte çalışan ve tüm sigorta kollarında sigorta yapan bir firmadır. Bireysel emeklilik, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ana kollarında hizmet veren firma aynı zamanda banka kredi kullandırılmasında sigorta işlemini gerçekleştirir. Sigorta geleceği teminat altına almak amacı ile veya herhangi bir malı koruma amacı ile yapılabildiği gibi banka tarafından verilen kredilerin teminat altına alınması amacı ile de kullanılır. Metlife bu anlamda Denizbank ile çalışan bir sigorta firması olarak ortaya çıkar.

Tüm dünyada ve Türkiye’de hizmet veren firma sigortacılık alanında önde gelen firmalar arasındadır. Banka kredi kullandırılması sırasında kredi karşılığı hayat sigortası uygulaması banka tarafından Metlife sigorta şirketi üzerinden kredi kullanan kişilere yapılır. Dolayısı ile verilen kredi bu anlamda garanti altına alınmış olur. Kişi borcunu ödemeden vefat ettiği takdirde kredi borcu ödenen prim karşılığında kapatılmakta ve borç ortadan kalkmaktadır.

Metlife İptal Etme Denizbank

Banka Kredileri Karşılığı Yapılan Sigorta İptali

Metlife İptal Etme Denizbank tarafından bireylere kullandırılan kredilerde söz konusu bir işlem olarak karşımıza çıkar. Banka verdiği kredileri teminat altına almak için kredi miktarı kadar kredi kullananları hayat sigortası yapar. Kredi kullanan bireylerin bu kredilerini ödemeden hayatlarını kaybetmeleri halinde sigorta şirketinden kalan borç tahsil edilerek kredi kapatılır. Bu uygulama neredeyse tüm bankalar tarafından yapılan standart bir uygulama.

Bu tür poliçelerde riskli meslek grubunda olanlar kapsam dışı tutulmakta olup bu grup dışında kalanlara teminat verilir. Aynı zamanda yapılan sigorta poliçesinden bir aylık süre içinde vazgeçme hakkı bulunur. Bu şekilde bir vazgeçme yapmak gerektiğinde yazılı olarak ilgili kuruma başvuru yapmak gerekir. Ancak bilinmesi gerekir ki kredi karşılığında yapılan sözleşmelerin iptali söz konusu olmaz.

Metlife BES İptali

Metlife İptal Etme Denizbank şubelerinden yapılan BES için mümkün. Bireysel emeklilik sistemi başvurusu yapıldıktan sonra sistemden çıkma işlemi veya iptal işlemi yapılabilir. Bu işlemi yapabilmek için bir çok kanaldan işlem yapılma şansı var. Bu yollar;

  • Denizbank – Metlife şubelerine giderek yapılan sözleşmenin iptali yapılabilir.
  • Metlife müşteri hizmetleri telefon ile aranarak iptal işlemi gerçekleştirilebilir.
  • Sigorta şirketine ait internet sitesinden doldurulacak ayrılma talep formu tanzim edilmek sureti ile iptal işlemi yapılabilir.
  • Bireysel emeklilik hizmetine ait ayrılma talep formu doldurulup firmaya gönderilerek de iptal işlemi yapılabilir.
  • E- devlet sistemi üzerinden iptal talebi yapılabilir.

Anlatılan işlemlerden e-devlet sistemi üzerinden iptal edilebilecek olan bireysel emeklilik işlemi zorunlu yada otomatik olarak yapılan sigortalar için geçerli. Zorunlu bireysel emeklilik 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ülkemizde 45 yaş altındaki tüm çalışanlar için uygulanan bir sistemdir. Bu sistemde kişiler başvuru yapmadan kurumları zorunlu olarak sisteme üye yaparak aidat keserler.

Metlife Sigorta otomatik katılım kapsamında tanzim edilmiş ise bu durumda bireyler e-devlet üzerinden sistemden çıkma hakkını kullanabilir. Yani yapılmış olan bireysel emeklilik sistemini iptal etme hakları vardır.

Yorum yapın