Vekalet İptali Nedir?

Vekalet İptal Ücreti konusunu açıklamadan önce vekalet iptali nedir? açıklamak gerekir. Vekalet iptali adından da anlaşılacağı gibi verilen vekaletin iptal edilmesi demektir. Birçok işlemin bizim adımıza yapılabilmesi için vekalet vermek gerekir. Bu işlemlere ilişkin vekaletin iptal edilmesi için noterden işlem yapmak gerek. Bu aşamada notere vereceğimiz ücret vekalet iptaline ait ücret olur.

Azilname olarak da isimlendirilen bu işlemler yasal olarak noter kanalı ile yapılan işlemler. Herhangi bir işlem için başka birine vekalet verebilmek için notere gitmek gerekir. Vekalet verme işlemlerinin tamamı noter tarafından yapılan resmi işlemlerdir. Bu nedenle yapılan bu resmi işlemlerin iptalinin de yine noter aracılığı ile yapılması gerekir. Vekalet verebilmek için noter tarafından birtakım belgeler talep edilir. Bu belgeler karşılığında karşılıklı olarak vekalet işlemi gerçekleşir.

Her iki tarafın nüfus cüzdanları bu belgelerden bir tanesi. Bunun dışında gerekli duyulan resmi evrakları da noter ister. Verilen vekaletin konusu ve ne amaçla olduğu da vekalet veren tarafından belirtilerek bir vekalet belgesi tanzim edilir. Vekalet verirken noter tarafından bir ücret talep edilir ama bu Vekalet İptal Ücreti değil tam tersi vekalet verme ücretidir.

Vekalet İptali Nedir?

Vekalet İptal Ücreti

Vekalet verildikten sonra birtakım sorunların ortaya çıkması veya vekalet veren tarafından vekaletin iptal edilmesinin istenmesi halinde notere başvuru yapılır. Burada verilen vekaletten vazgeçildiğine dair bir belge hazırlanması talep edilir. Vekalet verilirken bir ücret ödemesi söz konusu olduğu gibi vekaletten vaz geçilmesi durumunda da bir ücret ödenmesi gerekir. Bu alınması gereken yasal harç bedeli ile notere ait ücretten oluşur.

Vekaletin cinsine ve türüne göre iptal işlemi yapılır. Bu vazgeçme işlemleri azilname vermek olarak da isimlendirilmektedir. Azilname ile vekalet verdiğiniz kişiden vekaletinizi geri alırsınız. Artık o kişi sizin adınıza vekalet verdiğiniz belgedeki işlemleri yapamaz hale gelir. Bu işlemin mutlaka resmi bir vekaletname verilmesi gibi noter aracılığı ile yapılması gerekir.

Vekalet İptal Ücreti verilen vekaletten vazgeçilmesi için azilname düzenlemek için notere başvurulduğunda ödenmesi gereken bir işlem ücreti. Noterden yapılan azilname karşılığı bir belge alınır. Bu aşamada noter belgenin teslim edilebilmesi için bir takım harç bedeli talep eder. Aynı zamanda noter ücreti de diyebileceğimiz bu ücret vekaletin iptali karşılığı alınmış olur.

Vekalet verebilmek kadar vekaleti iptal etmek de doğal bir olaydır. Vekalet veren kişi tarafından vekalet iptali yapılabilir. Vekalet veren dışında başka birisi tarafından bu iptal işlemi yapılmaz. Dolayısı ile vekalet konusu işle sınırlı olarak iptal yapılır. Ancak verilen vekaletnamede birçok konu söz konusu ise bunlardan sadece birine ait iptal talebi de söz konusu olabilir.

Vekalet İptal Ücreti verilen vekâletnameye ait birkaç konudan sadece birisi ile ilgili yapılsa bile ödenmek zorundadır.

Yorum yapın