Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnamenin İptali miras bırakan kişinin resmi bir yetkili huzurunda yaptığı beyanları için geçerli olan bir konudur. Vasiyetname bireylerin öldükten sonra geride kalanlara karşı bıraktıkları miras paylaşımını gösteren bir arzu ve istek belgesidir. Geçerli olabilmesi için birtakım şartları vardır. Öncelikle yasalarımıza göre belirli yaş şartlarını taşımak gerekir. Aynı zamanda zihinsel olarak herhangi bir sıkıntısının olmaması gerekir.

Vasiyetname resmi bir şekilde yapılır ise geçerli olur. Bu şekilde yapılan vasiyetname yine resmi kanallardan iptal edilmesi gereken bir konu olur. Resmi vasiyetname yetkili resmi kişiler tarafından iki tanık eşliğinde düzenlenen bir belgedir. Miras bırakan kişinin eşi ve birinci derece akrabaları vasiyet hazırlanmasında görevli olamaz.

Vasiyetnamenin İptali miras bırakan tarafından yapılabilir. Bu nedenle miras bırakan tarafından iptal edilecek vasiyetname için gerekli şartları taşıması gerekir. Yasalarımıza göre vasiyetnameler teslim tarihinden sonra bir ay içinde sulh hukuk mahkemesi tarafından açılarak ilgililere tebliği edilir. Mahkeme tarafından işlem yapılmayan vasiyetnamelere bir işlem yapılması söz konusu olmaz.

Bu nedenlerle vasiyet eden tarafından sağlıklı iken vasiyetten vazgeçme veya iptal söz konusu olabilir. Aksi takdirde vasiyet ilk yapıldığı hali ile kalacaktır. Miras bırakan yapmış olduğu vasiyetinden çeşitli nedenlerle vazgeçme ihtiyacı duyabilir. Bu gayet doğal bir olay. Mirasın resmi şekilde yapılması halinde iptal işleminin de resmi bir şekilde olması şart.

Vasiyetnamenin İptali

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin İptali miras bırakan tarafından resmi bir şekilde yapılabilir. Veya vasiyette herhangi bir değişiklik arzu ediliyor ise bu işlem de gerçekleşebilir. Bunun dışında vasiyet iptali söz konusu olur mu? Miras bırakan dışında mirasçılar tarafından kişinin ölümünden sonra iptal davası açarak vasiyetin iptali söz konusu yapılabilir. Vasiyet iptali davası açılabilmesi için birtakım nedenlerin ortaya çıkması veya ileri sürülmesi gerekir.

Öncelikle vasiyet veren kişinin vasiyet verdiği esnada gerekli şartları taşımadığı ve ehliyetinin olmadığı ileri sürülebilir. Bunun dışında vasiyetin zor kullanarak imzalatıldığı ileri sürülerek ve ahlaka uygun olmadığı belirtilerek dava açılabilir. Yine vasiyet şekil şartlarını taşımıyor ise bu öne sürülerek iptal davası açmak söz konusu olabilir.

Vasiyetnamenin İptali davası açılmadan vasiyette yazılı hususların varlığı otomatik olarak ortadan kalkmaz. Bu nedenle söz konusu davanın açılması ve kazanılması gerekir. Ancak bu şekilde miras bırakan tarafından yapılan vasiyet geçerliliğini yitirir. Mahkeme tarafından tamamen veya kısmen vasiyetnamede iptaller söz konusu edilebilir. İptal edilebilecek olan vasiyetler yargı kararları ile iptal edilir. Bu nedenle yargı kararı kesinleşene kadar hükümleri devam eder.

İptal davası açabilmek için bir takım yasal süreler de bulunur. Bu süreleri geçirmemek gerekir. Süreler geçirildiği takdirde iptal davası düşer. İptal davası bozucu yenilik doğuran bir dava çeşidi olarak geçmişe de sirayet eder. İptal davası dava açan kişiler ile sınırlı olarak karar verilir.

 

Yorum yapın